Klik hier voor het verhaal van Sophie

Sophie


Leuk dat je onze website komt bezoeken! Mijn naam is Sophie van Nek. 
Vroeger woonde ik in Nederland. In mijn kindertijd miste ik vaak de nabijheid van dieren door verschillende allergieën binnen de familie. Niets fascineerde mij echter zo erg als het dierenrijk, in het bijzonder de wereld der paarden. Toen ik eindelijk de leeftijd had om te mogen paardrijden, namen paarden al snel het grootste deel van mijn tijd in beslag. Vanaf mijn dertiende levensjaar werd die tijd helaas verwisseld door een aantal jaren waarin een vervelende ziekte mijn leven beheerste. Vijf jaar later werd ik hiervoor behandeld in België en kon ik, toen ik 21 jaar was, wonderwel een nieuwe start nemen. De mooie dingen, waaronder de paarden, kwamen terug in mijn leven. Zo begon ik mijn weg verder in de paardenwereld te zoeken.In 2003 had ik mijn eerste eigen hond, en in 2006 (nadat mijn oude hondje was gestorven) kocht ik mijn eerste eigen paard. Een droom kwam uit! De weg met mijn nieuwe paard Sorbia ging niet alleen maar over rozen.  Na een lange zoektocht werd alles duidelijker toen ik met Sorbia naar Jossy Reynvoet ging. Zeker in de periode tussen 2012 en 2015 dat ik working student was op de Bornehoeve. Vanaf dat moment begon de weg die mijn hart mij ingaf steeds meer vorm te krijgen.
Het contact met een paard nodigt uit om jezelf steeds verder te ontwikkelen en te verfijnen. Dit maakt een diepe en zinvolle relatie mogelijk met je paard maar helpt ook om sterker en bewuster je eigen weg door het leven te gaan. 
In augustus 2015 ben ik weer richting mijn voormalige woonplaats in Vlaams- Brabant getrokken, samen met mijn partner, onze honden en paarden. Van hieruit wil ik mezelf nog verder ontwikkelen in de hoge kunst die het samenzijn, communiceren en dansen met een paard kan zijn. Dit wil ik ook graag delen met ande-ren via AmaSoMa, de naam van ons project.De naam AmaSoMa doet denken aan de Amazone-volkeren. Gesplitst: ‘Ama’ (Latijns: ‘beminnen’) ‘Soma’ (Grieks: ‘lichaam’) wijst op het belang van een goede relatie van de mens met zichzelf om bewust en harmonisch samen met een paard te bewegen. De bedoeling van de interactie tussen beiden is om alle twee sterker te worden en in evenwicht te komen: mentaal, emotioneel en fysiek. Ikzelf, So(phie), en mijn partner, Ma(rein), creëerden ‘AmaSoMa’ met de wens iets waardevols aan te bieden aan mensen die ook graag spelenderwijs een veilige, diepe zinvolle relatie met wederzijds respect voor zichzelf en hun paard willen ontwikkelen.

Klik hier voor het verhaal van Marein

Marein


Zolang ik me kan herinneren heb ik me aangetrokken gevoeld tot paarden. Niet geboren in een paardenfamilie mocht ik vanaf mijn zevende beginnen paardrijden op een manege. Dit sloot voor mij niet perfect aan bij mijn paardendromen maar was op dat moment de enige manier om samen te zijn met paarden. Toen ik ouder werd wilde ik vooral lange trektochten gaan maken met een paard. Samen trekken, slaapplaatsen zoeken, vanuit de tent naar mijn paard kijken en samen oplossingen zoeken voor alles wat op ons pad kwam leek me het ultieme samenzijn. Om deze droom te verwezenlijken en dus een paard te kopen ging ik op zoek naar een weide voor mijn toekomstige trekkerspaard. Ik vond een weide met een kudde fjorden. Mijn paard zou er ook bij mogen. Tijdens mijn zoektocht naar dit paard mocht ik één van de fjorden verzorgen. Zo leerde ik Buckskin kennen, een 8-jarige bijna-fjord. Ik vond hem heel leuk maar wilde hem zeker niet als eigen paard want hij had meestal heel andere plannen dan ik en ik wilde een braaf wandelpaard.Op een bepaald moment heb ik blijkbaar toch voor hem gekozen. We hadden vele mooie en ook een heleboel gevaarlijke momenten.
Een viertal maanden nadat Buckskin officieel van mij was zijn we samen naar de Bornehoeve gereisd. Oorspronkelijk was dit voor een periode van zes weken, uiteindelijk zijn we 2,5 jaar gebleven.
Een periode van heel intens leren en samenleven brak aan. Langzaamaan begon Buckskin naar mij te kijken en leerde ik van mijn kant zijn grenzen te respecteren. We begonnen met basiswerk en verdiepten ons daarna in verschillende hoofdstukken: trailerladen, hoeven bekappen, gymnastiserend en verzamelend grondwerk, rijden en vrij spelen.
Nu is Buckskin een paard dat zich graag toont, heel actief meedenkt in ons samenzijn, veilig om mee buiten te wandelen met een tikje speelse rebellie.Voor mij is Bitless Art of Riding een manier van in het leven staan met en zonder paard. Waarbij je jezelf en je naasten ontwikkelt, steunt, begrijpt en communiceert: een verfijnd samenzijn zoeken.
Toen mijn vriendin en ik in 2015 de Bornehoeve verlieten hebben we ons eigen project AmaSoMa opgestart. AmaSoMa wil mensen en paarden bege-leiden naar een harmonieuze en begripvolle samen-werking. Dit wil ik bereiken door mezelf te blijven bijscholen en nieuwe inzichten uit te diepen.

Pegaso is onze lieve witte PRE. Tijdens onze eerste working student periode bij Jossy is hij uit Spanje toegekomen. We hebben hem toen leren kennen en vonden hem een erg mooi, edel en krachtig paard. Een paar jaar nadien is hij onze kudde komen uitbreiden. Pegaso heeft een lichaam met vele capaciteiten en het is de kunst om hem rustig in zijn hoofd te houden en om als ruiter zijn souplesse en snelheid te evenaren. We zijn heel gelukkig met hem in ons midden.

Sorbia (voluit: ’t is Sorbia Z) is geboren op 1 april (nee het is geen grap!) 2005 op een pensionstaling waar ik op dat moment werkte. Zij is een Belgisch Warmbloed Paard, gefokt voor de jumping. Sorbia is mijn eerste eigen paard. Ze is vrij stijf en maakt korte passen. Ik heb veel geduld, geloof en doorzettingsvermogen kunnen ontwikkelen door haar. Elke mijlpaal die we uiteindelijk samen bereiken geeft veel voldoening.

Ik ben Indiana: een Spaanse merrie. Sinds de lente van 2020 maak ook ik deel uit van AmaSoMa. Mijn hobby's zijn eten en knuffelen met Pegaso.

Yeska heeft een tijdje in het wild geleefd, in de Franse bossen. Sinds 2012 woont ze bij mij. Yeska is heel zelfstandig en bijzonder gevoelig voor je stemming. Van haar leerde ik veel meditatief geduld, bijvoorbeeld als ze weer eens in een maisveld aan het jagen was en ik uren moest wachten tot ze weer tevoorschijn kwam. Het gelukkigst is ze als we met z’n allen buiten rijden en zij vooraan haar hele roedel de weg wijst.

Buckskin is geboren in 2004, zoon van een fjord en een fjordenkruising. Hij groeide op in kudde en bleek al snel een erg slim paard. Het is een paard met vele talenten dat hierin graag uitgedaagd wordt. Voelt hij zich verveeld, onbegrepen of overvraagd dan zal hij dit zeker duidelijk maken. Hierom is hij degene die me leerde afstemmen en rekening houden met elkaar.

Hoi! Ik ben Yro: een kruising Duitse Herder- Border collie. Sinds eind april 2020 ben ik ook een deel van AmaSoMa dus mocht mijn foto ook op de website. Hier ben ik nog klein, maar als je dit leest zal ik ongetwijfeld alweer veel groter zijn geworden!

Individuele les


We komen ter plaatse bij jou les geven. Een les duurt 45 minuten. Samen bekijken we werkpunten en dromen. We vinden het belangrijk te weten waar de leerling zelf naar toe wil om daar samen stapsgewijs aan te werken.
We hebben een heel lessenpakket bestaande uit basiswerk, desensibiliseren, noodzakelijke praktische oefeningen, gymnastisch werk en verzamelde oefeningen. Hieruit wordt een mix gemaakt, aansluitend bij de noden en wensen van mens en paard. Of het nu gaat om een fijne relatie, je paard rustig naar de weide kunnen leiden, basiswerk, in het bos rijden of dressuurmatig werk.


Training: kamp je met een diepgeworteld probleem, wil je een intensieve trainingsperiode, heb je een poos zelf weinig tijd voor je paard? Het is mogelijk dat wij op jouw locatie je paard komen trainen. Dit kan voor een aansluitende periode of op een bepaalde frequentie. We raden aan nadien zelf enkele lessen op te nemen om verder te kunnen bouwen op de gegeven training en mee te zijn in de nieuwe ontwikkelingen van je paard.


Trailerladen


Als je paard trailer laden moeilijk vindt, je zelf niet goed weet hoe je trailer laden juist aanpakt of je je jonge paard een goede start wil geven met de trailer, dan komen wij graag helpen. Afhankelijk van de vraag en de moeilijkheid is het fijn om een voorbereidende sessie te hebben waarin we enkele basishandelingen aan het paard leren. We leren het paard op een veilige manier de trailer in en uitgaan, zowel samen met het paard als zelfstandig door het paard zodat je alleen op pad kan gaan. Daarnaast is het ook belangrijk dat jij bepaalde handelingen onder de knie krijgt zodat je met zelfvertrouwen en kennis alleen verder kan.


Hoeven bekappen


Oorspronkelijk waren wij niet van plan hoeven te bekappen. We kwamen echter zoveel scheve hoeven tegen met de bijhorende problemen, dat we dit nu op kleine schaal nu wel doen.
We hebben cursussen gevolgd bij Paard Natuurlijk en Heleen Davies. Tijdens onze stage op de Bornehoeve heeft Jossy Reynvoet ons over een lange periode opgevolgd en gecoacht in het bekappen van hoeven. Voor een gezonde hoef (en dus een gezond paard) spelen vele factoren een rol. Daarom zullen we, naast het bekappen van de hoef, ook de huisvesting, voeding en beweging van het paard zo optimaal mogelijk maken. We willen graag een degelijk traject aangaan met de paarden die we bekappen. Daarom is het één van onze overtuigingen dat de hoef minstens één keer per maand bekapt moet worden. Enkel met deze regelmaat zijn we dan ook bereid de hoeven bij te houden. Mocht u zelf graag de overstap maken naar zelfstandig bekappen dan helpen we daar graag bij!


Materiaal


Wij gebruiken de materialen die ontwikkeld zijn door Jossy Reynvoet. We zijn overtuigd van deze materialen door de goede kwaliteit en het maatwerk voor mens en paard. De pasvorm kan op deze manier zo ideaal mogelijk gemaakt worden. Via ons kunt u ook aan dit materiaal komen.

Algemene voorwaarden


Bij deelname aan een les, training of andere activiteit verklaart de deelnemer/lesnemer met onderstaande voorwaarden in te stemmen. Deze voorwaarden worden u per mail toegestuurd. AmaSoMa gaat er van uit dat iedere deelnemer deze heeft gelezen en goedgekeurd.

 • Verantwoordelijkheid bij ongevallen
  Paarden zijn prooi- en vluchtdieren en kunnen onverwachts hevig reageren en eventuele ongevallen of schade veroorzaken. De lessen, trainingen en andere activiteiten gaan steeds door op risico van de lesnemer/klant! Zowel op ons terrein als bij u thuis of een andere locatie.

 • Aansprakelijkheid lesnemer bij AmaSoMa
  De deelname aan alle aangeboden activiteiten binnen en buiten de terreinen geschiedt op eigen risico. AmaSoMa sluit alle aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen uit, alsmede de aansprakelijkheid als gevolg van verlies, diefstal en/of beschadiging van goederen.

 • Annuleren van een les, training of andere activiteit Dit kan kosteloos 24 uur voor aanvang van de les, training of activiteit. Bij annulering minder dan 24 uur van tevoren wordt de helft van de kosten voor de les, training of activiteit in rekening gebracht. Indien er geen verwittiging was wordt de volledige kost in rekening gebracht.
 • AmaSoMa contacteert de lesnemer ten laatste 24 uur voor aanvang als de les, training of activiteit niet door kan gaan.

 • Wanneer door externe factoren (b.v. barre weersomstandigheden) de les, training of andere activiteit niet door kan gaan, kan tussen AmaSoMa en de lesnemer een kortere annuleringstermijn worden overeengekomen.

 • Foto’s en video’s van eigen lessen zijn toegestaan.

 • Publicatie op Facebook of andere openbare media van foto’s of filmpjes van de lesgever mag niet gebeuren zonder diens toestemming.

 • Betalingen gaan door na afloop van de les of op voorhand in geval van een 10-lessenreeks.

 • Wij raden de lesnemer aan telkens na de les een nieuwe datum of te spreken met de lesgever. Wij combineren verschillende nabijgelegen locaties tijdens één dag. Indien de reservering niet dadelijk gebeurt kan het een tijd duren voor wij weer in de buurt zijn.

 • AmaSoMa gaat een inspanningsovereenkomst aan met de lesnemer.

Prijslijst


 • Een individuele les/training (duur: drie kwartier): 35 euro + eventuele verplaatsingskosten (boven de 20 km).

 • Een individuele les/training aan een student (tot 21 jaar): 30 euro + eventuele verplaatsingskosten.

 • Een 10 lessen-/trainingsreeks (van tevoren aan te kopen): 325 euro + eventuele verplaatsingskosten. Deze lessenreeks dient binnen de 10 maanden opgenomen te worden.

 • Individuele les met AmaSoMa lespaard (duur: drie kwartier): 40 euro.

 • Videobegeleiding; via mail stuur je een filmpje op van het werk met je paard. Je krijgt feedback en antwoord op eventuele vragen. Voor meer informatie: contact opnemen met AmaSoMa.

 • Bekappen van hoeven: 35 euro + eventuele verplaatsingskosten.

 • Voor een andere activiteit: contact opnemen met AmaSoMa.

De verplaatsingskosten bedragen 0,35 euro/km vanaf een straal van 5 km rond de Molenstraat 2, te Rotselaar.

Neem contact met ons op